Helpcentrum

Wat kan ik doen als iemand mijn reizigersartikel heeft gewijzigd of verwijderd?

Aangezien alle TripAdvisor-leden bijdragen kunnen leveren aan reizigersartikelen, kan het voorkomen dat als je een door jouw gewijzigd artikel nog eens leest er wijzigingen in aangebracht zijn. Dit is kenmerkend voor een gezamenlijk bewerkingsproject!

Zorg ervoor dat je niet verzeild raakt in heen-en-weer-revisies (soms ook wel revisie-oorlogen genoemd) en blijf de informatie plaatsen die je wilt delen. Als een andere gebruiker inhoud in een artikel aanpast of verwijdert waarvan jij vindt dat deze belangrijk is, zijn er een aantal manieren waarop je dit kunt oplossen:

  1. Ga ten eerste naar de reactiesectie van het artikel om te bekijken of er feedback van andere bijdragers achtergelaten is. Mogelijk is er een verklaring voor de gemaakte wijzigingen.
  2. Probeer conflicten met andere bijdragers
  3. op te lossen.
  4. Als er twee tegenstrijdige ideeën zijn over een bepaalde kwestie, moet deze kwestie in de inhoud op de pagina uitgelegd worden en dienen beide kampen evenveel ruimte te krijgen om hun visie verder toe te lichten aan de hand van feiten.
  5. Je kunt ook terugkeren naar een eerdere versie van het artikel om recente wijzigingen ongedaan te maken.

Zorg ervoor dat je inhoud voldoet aan onze richtlijnen voordat je het opnieuw plaatst.

 

Was dit artikel nuttig?