Helpcentrum

Accounts blokkeren op TripAdvisor

Blokkeren is een functie waarmee u uw interactie met andere accounts op TripAdvisor kunt bepalen. Gebruikers kunnen met deze functie zorgen dat specifieke accounts hen niet kunnen volgen, hen geen rechtstreekse berichten kunnen sturen of geen inhoud kunnen reposten.

Een specifiek account blokkeren

  • Ga naar de profielpagina van het account dat u wilt blokkeren.
  • Klik op het menupictogram '…' naast de gebruikersnaam.
  • Klik op 'Gebruiker blokkeren'.
  • Klik op 'Blokkeren' op het bevestigingsscherm.

Een aantal belangrijke dingen om te weten over het blokkeren van accounts

  • Accounts die u heeft geblokkeerd kunnen u niet volgen en u kunt een account dat u heeft geblokkeerd niet volgen.
  • Als u een account blokkeert dat u op dat moment volgt, stopt u met het volgen van dat account (en volgt dat account u niet meer). Als u besluit om de blokkering van dat account op te heffen, moet u dat account opnieuw volgen.
  • Geblokkeerde accounts ontvangen geen melding om ze erop te wijzen dat hun account is geblokkeerd. Echter, als een geblokkeerd account u wil volgen, u een rechtstreeks bericht wil sturen of inhoud wil reposten, ontvangt het account een melding dat de actie kan niet worden uitgevoerd.
  • U ontvangt geen meldingen van accounts die u blokkeert.

Belangrijk: TripAdvisor is een openbaar forum waarop inhoud wordt geplaatst en gedeeld. Als u een gebruiker blokkeert, wordt zijn of haar mogelijkheid om uw openbare inhoud of profielpagina te bekijken niet uitgeschakeld. Uw inhoud wordt echter niet weergegeven in hun Reisoverzicht

Was dit artikel nuttig?