Helpcentrum

Controleert TripAdvisor berichten?

TripAdvisor controleert niet actief de berichten die worden uitgewisseld tussen leden. Af en toe moeten we echter wel inboxen inzien om je op jouw verzoek technische ondersteuning te kunnen bieden of om onderzoek te doen naar mogelijke schendingen van onze richtlijnen voor berichten of onze Gebruiksvoorwaarden (d.w.z. spam, commerciële berichten en gemeld misbruik). We behouden daarom het recht voor om berichten te lezen of te verwijderen en om de berichtenfunctie tijdelijk of permanent uit te schakelen als wij misbruik bevestigen.

We openbaren nooit de inhoud van je aan andere leden verzonden privéberichten aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Als je een privébericht ontvangt dat niet voldoet aan onze richtlijnen, meldt dit dan via de knop ‘Spam melden’ of 'Pesten/intimidatie melden' onderaan het bericht.

Was dit artikel nuttig?