Helpcentrum

Wat is de TripAdvisor-reiskaart?

Onze reiskaart is een interactieve manier om de plaatsen te delen waar je bent geweest met je vrienden en familie. Plaats verschillende soorten spelden op je kaart om de steden te markeren waar je bent geweest, naartoe wilt of dol op bent.

Je kunt spelden plaatsen op steden, plaatsen, bepaalde nationale parken en eilanden. Je kunt helaas geen spelden plaatsen op landen, staten, eilandengroepen of grotere regio's.

Er zijn drie manieren om spelden aan je kaart toe te voegen:

  • Zoek naar plaatsnamen in het zoekvak boven de kaart.
  • Vink steden af op de lijst met poplaire steden naast de kaart.
  • Dubbelklik om in te zoomen op de kaart en klik op een gebied bij de plaats die je wilt toevoegen.

 

Koppel je Facebook- en TripAdvisor-account om te zien waar je Facebook-

Was dit artikel nuttig?