Helpcentrum

Wat is de kaart 'Zoek in de buurt'?

Op de kaart 'Zoek in de buurt' (op de TripAdvisor-pagina van elk bedrijf) zijn accommodaties, restaurants en attracties in de buurt te zien. Deze plaatsen worden weergegeven op basis van de afstand tot de gelegenheid die u momenteel bekijkt.

Als het bedrijf dat u bezit of beheert hier niet wordt weergegeven en u vindt dat onterecht, neem dan contact op met ons via het Management Center om ervoor te zorgen dat wij uw bedrijf op de juiste locatie vermelden.


Was dit artikel nuttig?