Helpcentrum

Richtlijnen voor Managementreacties

We waarderen uw bijdragen en stimuleren u om contact te maken met medereizigers! We willen er daarnaast voor zorgen dat TripAdvisor een veilige en betrouwbare bron is voor reisadvies en reisinformatie. Om ons te helpen dit doel te bereiken, vragen we u om het inhoudsbeleid van TripAdvisor en de volgende regels voor Managementreacties in acht te nemen:

Origineel

Voeg geen correspondentie van gasten of derden, of gedeeltes van beoordelingen van reizigers toe.

Niet-commercieel

Voeg geen commercieel materiaal en geen enkele vorm van promotiemateriaal toe. Reacties waarin persoonlijk gewin wordt aangeboden, zoals giften, diensten of geld, worden verwijderd. We accepteren geen reacties met links, tenzij ze relevant zijn voor de beoordeling.

Relevant

Plaats geen reacties waarvan de inhoud irrelevant is voor de bewuste beoordeling. Geen persoonlijke meningen over politiek, ethiek, religie of bredere maatschappelijke kwesties. Managementreacties mogen een beoordelaar niet bedreigen, hem/haar niet dwingen iets te doen of hem/haar er niet van proberen te weerhouden bijdragen aan onze website te leveren. Geen beschuldigingen van beoordelingsfraude. Wij plaatsen ook geen reacties die aan medewerkers van TripAdvisor zijn gericht of commentaar geven op het beleid van TripAdvisor.

Respect voor privacy

Geen speculatie aangaande de identiteit van de beoordelaar. Persoonlijke informatie die gebruikt kan worden ter identificatie van een individu is verboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot namen, adressen en telefoonnummers.

Eenvoudig te lezen

Voeg geen lijsten, opsommingstekens of andere opmaak toe die niet in de reacties van de eigenaar worden weergegeven. Automatisch vertaalde beoordelingen die onleesbaar of onbegrijpelijk zijn, worden niet geaccepteerd.

Was dit artikel nuttig?