Helpcentrum

Wat zijn TripAdvisor Bedrijfsvermeldingen?

Eigenaren kunnen zich abonneren op Bedrijfsvermeldingen, waarmee ze drie methoden voor direct contact kunnen toevoegen aan de pagina van hun gelegenheid. Zo kunnen reizigers rechtstreeks met de eigenaar in contact komen.

Dankzij de flexibele weergave kunnen bedrijven kiezen tussen telefoonnummers, e-mailadressen of web-URL's. Al deze contactgegevens worden weergegeven op de 30 domeinen van TripAdvisor en op onze mobiele website. Is uw website beschikbaar in verschillende talen? Voer het unieke webadres, telefoonnummer en e-mailadres in en geef de TripAdvisor-domeinen op waarop deze moeten worden weergegeven.

Abonnees kunnen ook een Speciale aanbieding en mededeling op alle TripAdvisor-domeinen plaatsen. Met een Speciale aanbieding brengt u aanbiedingen en promoties van uw gelegenheid onder de aandacht van reizigers. Via een mededeling kunt u uw belangrijkste nieuws met reizigers delen. Met een abonnement op Bedrijfsvermeldingen hebt u ook toegang tot het Bedrijfsmenu voor Bedrijfsvermeldingen. Hier vindt u informatie en trends over de markt, reizigers en concurrentie, plus een diavoorstelling.

Uw links voor direct contact worden boven aan uw vermeldingspagina weergegeven. Speciale aanbiedingen en mededelingen verschijnen onder de informatie voor direct contact op uw vermelding en op een aantal zeer zichtbare plaatsen op de site.

Bekijk deze hulpbronnen voor meer informatie over TripAdvisor Bedrijfsvermeldingen:


Ga naar www.tripadvisor.nl/bedrijfsvermeldingen om Bedrijfsvermeldingen aan te schaffen.

Was dit artikel nuttig?