Helpcentrum

Hoe is mijn gelegenheid op TripAdvisor beland?

Welkom bij TripAdvisor! Wij zijn de grootste reiswebsite ter wereld en beschikken over pagina's voor miljoenen accommodaties, restaurants en attracties.

Als u de pagina voor uw gelegenheid niet hebt aangevraagd, is deze mogelijk aangemaakt om een van de volgende redenen:

  • Een reiziger heeft ons op de hoogte gesteld van uw gelegenheid of heeft er een beoordeling over geschreven;
  • Een van onze handelspartners zoals Expedia of hotels.com heeft ons op de hoogte gesteld van uw gelegenheid. Wij vermelden alle hotels in hun systeem.
  • Onze redacteurs zijn een verwijzing naar uw gelegenheid tegengekomen in een artikel of gids.

Aangezien uw pagina al op TripAdvisor staat, kunt u er net zo goed meteen van profiteren. Registreer uzelf vandaag nog bij het Management Center: het is gratis en u kunt bedrijfsgegevens bijwerken, foto's van uw gelegenheid uploaden, reageren op beoordelingen van gasten, uw bedrijf promoten met gratis tools en meer.


Was dit artikel nuttig?