Helpcentrum

Doorzoek het helpcentrum

Onze richtlijnen voor reizigersbeoordelingen

TripAdvisor Support -

Miljoenen reizigers zoals u maken bij het plannen van hun reis gebruik van de beoordelingen op TripAdvisor. Beoordelingen moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Gezinsvriendelijk: geen beledigend taalgebruik, bedreigingen, bevooroordeelde opmerkingen, haatdragende tekst, expliciete seksuele taal of andere inhoud die niet geschikt is voor onze community. Klik hier voor meer informatie.
 • Authentieke beoordelingen van echte ervaringen : we accepteren beoordelingen die zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen met de voorzieningen of services van een gelegenheid. Algemene opmerkingen die geen verband houden met een gastenervaring worden niet geplaatst. Klik hier voor meer informatie.
 • Relevant voor andere reizigers: geen bijdragen die niet relevant zijn voor het plannen van de reis. Klik hier voor meer informatie.
 • Uniek en onafhankelijk: u kunt per bezoek één beoordeling schrijven over een bepaalde accommodatie, restaurant of attractie. Klik hier voor meer informatie.
 • Origineel: geen substantieel geciteerd materiaal van andere bronnen, waaronder (maar niet beperkt tot) websites, e-mailcorrespondentie, andere beoordelingen, etc.
 • Niet-commercieel - We publiceren URL’s niet. Geen enkele vorm van promotiemateriaal. We behouden ons het recht voor e-mailadressen, wachtwoorden, financiële gegevens of telefoonnummers om welke reden dan ook te weigeren.
 • Ingediend voor een relevante gelegenheid: uw beoordeling moet een accommodatie, restaurant of attractie betreffen die voldoet aan onzevermeldingsvereisten.
 • Leeftijdsvereisten: geen beoordelingen geschreven door kinderen onder de leeftijd van 13 jaar.
 • Geldige e-mailadressen en standaard e-mailopmaak:
  • Het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account moet juist zijn. We moeten contact met u kunnen opnemen in het geval dat er iets mis is met uw beoordeling.
  • Machinevertaalde beoordelingen die onleesbaar of onbegrijpelijk zijn, worden niet geaccepteerd.
  • Geen HTML-labels, geen tekst die grotendeels in HOOFDLETTERS is geschreven, straattaal, opmaakproblemen, herhaalde tekst of typografische symbolen.
  • Gebruik het juiste alfabet voor de taal waarin u schrijft. Translitereer niet naar een ander alfabet.
  • Houd u aan het minimumaantal tekens en voeg geen onnodige tekens toe om aan deze beoordelingsvereiste te voldoen.  

TripAdvisor behoudt zich het recht voor een beoordeling of managementreactie om welke reden dan ook te verwijderen. De beoordelingen die op TripAdvisor worden geplaatst, zijn persoonlijke en zeer subjectieve meningen. De meningen die in beoordelingen worden gegeven, behoren toe aan leden van TripAdvisor en niet aan TripAdvisor LLC. Wij keuren de weergegeven meningen van beoordelaars en in managementreacties niet goed (of af). Wij zijn niet verbonden aan organisaties die op deze website worden vermeld of beoordeeld.

Conform ons privacybeleid geeft TripAdvisor geen persoonlijke contactgegevens vrij.