Helpcentrum

Wat is het beleid van TripAdvisor omtrent georganiseerde promotie?

Beoordelingen die op TripAdvisor geplaatst worden, moeten zijn ingediend door een individuele reiziger en niet door een derde partij.

Er zijn bedrijven en personen die aangeorganiseerde promotiedoen. Zij beweren dat ze beoordelingen kunnen indienen en de score van een gelegenheid in de populariteitsindex van TripAdvisor kunnen verbeteren. Deze activiteiten zijn in strijd met ons beleid en we hebben al gelegenheden hiervoor gestraft. Lees de informatie over onze straffen voor het indienen van frauduleuze beoordelingen.

 

Was dit artikel nuttig?