Helpcentrum

Kan ik inhoud van TripAdvisor gebruiken?

TripAdvisor biedt een aantal kant-en-klare beoordelingen, waarderingen en awards om te gebruiken op je website: klik hier voor meer informatie.

Neem voor een andere vraag over het gebruik van TripAdvisor-inhoud contact op met onze afdeling voor de aanvraag van toestemming. Geef daarbij de volgende informatie op:

  • Je naam.
  • Een beschrijving van de inhoud waarvoor je gebruikstoestemming wilt (en een link naar de bijbehorende pagina op onze site).
  • Wat je gaat doen met de inhoud.

 

Was dit artikel nuttig?