Helpcentrum

Kan ik de bijdrage van iemand anders opnieuw gebruiken?

Al het materiaal op TripAdvisor moet authentiek en origineel zijn.

Dit betekent:

  • Geen materiaal onder auteursrecht of elders gepubliceerd materiaal plaatsen.
  • Indien je je voordoet als een ander lid of als een medewerker van TripAdvisor, word je snel uit de forums geweerd. Schermnamen moeten voldoen aan de richtlijnen.
  • Wij vragen leden geen informatie te plaatsen die ze niet beschikbaar mogen stellen, waaronder (maar niet beperkt tot): auteursrechtelijk materiaal dat online of elders is gepubliceerd (afkomstig van/uit nieuwsagentschappen, tijdschriften, boeken, reisgidsen, transcripties van televisie- of radioprogramma's), handelsmerken, wachtwoorden, exclusieve kortingscodes voor abonnees of leden, vertrouwelijke informatie of intellectueel eigendom van andere personen of bedrijven.
  • Deze beperking betreft ook de reproductie van je eigen beoordelingen, reisverslagen, reisadviezen, dagboeken of blogs die je eerder elders hebt gepubliceerd evenals materiaal dat door anderen is geschreven. Wij streven ernaar, originele inhoud te publiceren en geschillen op het gebied van eigendom en het plegen van inbreuk op auteursrechten van andere bronnen te vermijden.
  • Privécorrespondentie met medewerkers van TripAdvisor mag niet in openbare forums worden gereproduceerd, samengevat of besproken, tenzij medewerkers van TripAdvisor dit nadrukkelijk verzoeken.
Was dit artikel nuttig?