Helpcentrum

Wat verstaan wij onder authentieke en originele inhoud?

Alle inhoud op TripAdvisor moet authentiek en origineel zijn.

Dit houdt het volgende in:

  • Plaats geen materiaal dat door auteursrechten wordt beschermd.
  • Indien u zich voordoet als een ander lid of als een medewerker van TripAdvisor, wordt u snel uit de forums geweerd. Schermnamen moeten voldoen aan de richtlijnen.
  • Wij vragen leden geen informatie te plaatsen die ze niet beschikbaar mogen stellen, waaronder (maar niet beperkt tot): auteursrechtelijk materiaal dat online of elders is gepubliceerd (afkomstig van/uit nieuwsagentschappen, tijdschriften, boeken, reisgidsen, transcripties van televisie- of radioprogramma's), handelsmerken, wachtwoorden, exclusieve kortingscodes voor abonnees of leden, vertrouwelijke informatie of intellectueel eigendom van andere personen of bedrijven.
  • Privécorrespondentie met medewerkers van TripAdvisor mag niet in openbare forums worden gereproduceerd, samengevat of besproken, tenzij medewerkers van TripAdvisor dit nadrukkelijk verzoeken.

 

Was dit artikel nuttig?