Helpcentrum

Hoe werk ik mijn profiel bij?

Uw profiel is de plaats waar andere leden van TripAdvisor meer te weten kunnen komen over u en uw reisstijl. De informatie op deze pagina is openbaar en andere TripAdvisor-leden kunnen deze lezen.

Deel informatie over uzelf en uw reisstijl door een bio en een profielfoto toe te voegen. Uw profiel bijwerken:

  1. Ga naar uw profiel
  2. Klik op Profiel bewerken
  3. Voeg uw gegevens toe en klik op Opslaan

TripAdvisor claimt geen eigendom van, verband met, of goedkeuring van foto’s die op onze website zijn geplaatst. Bij het uploaden van foto's verleent u TripAdvisor het niet-exclusieve recht de foto’s naar eigen oordeel te gebruiken, kopiëren, weer te geven en voor andere doeleinden te gebruiken. Foto’s die niet voldoen aan een of meer van de bovenstaande richtlijnen worden verwijderd.

Was dit artikel nuttig?