Helpcentrum

Hoe kan ik mij uitschrijven voor TripAdvisor-nieuwsbrieven?

Om je uit te schrijven voor specifieke berichten, klik je gewoon op de link 'Uitschrijven' onder aan het e-mailbericht.

Je kunt je TripAdvisor-berichten ook beheren vanaf de pagina Abonnementen van je profiel.

Elk type nieuwsbrief wordt afzonderlijk vermeld en je kunt je voor elke ervan in- of uitschrijven. Als je je wilt uitschrijven voor alle e-mails, klik je op de link 'Abonnement op alle berichten beëindigen'. De uitschrijving kan enkele dagen duren.


Was dit artikel nuttig?