Helpcentrum

Hoe krijg ik toestemming om TripAdvisor-logo's te gebruiken op gedrukt materiaal?

Om een aanvraag in te dienen, moet u contact met ons opnemen. Geef een korte beschrijving van hoe u het logo wilt gebruiken en een model of voorbeeld, als u dit heeft. Wij streven ernaar binnen 2 werkdagen te reageren. Let op: reacties kunnen in verband met vakanties langer duren.

Al het gebruik van handelsmerken, logo’s en inhoud van TripAdvisor moet worden goedgekeurd.

Was dit artikel nuttig?