Helpcentrum

Wie kan TripAdvisor-widgets gebruiken?

TripAdvisor-widgets zijn beschikbaar voor accommodaties, attracties, restaurants en bestemmingen die vermeld worden op TripAdvisor. U hoeft geen eigenaar of officiële vertegenwoordiger van een gelegenheid te zijn om widgets te kunnen gebruiken, maar uw website moet wel aan de volgende vereisten voldoen:

  1. De site is een online, persoonlijk, niet-commercieel dagboek (bijvoorbeeld een blog).
    OR
  2. De site gaat hoofdzakelijk over reizen.
EN
  1. De site moet goederen en diensten leveren die met reizen te maken hebben. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, hotels of andere accommodaties en boekingen bij luchtvaartmaatschappijen
    EN/OF
  2. De site moet van een organisatie zijn voor de marketing van bestemmingen (bijv. een organisator van congressen of een toeristische dienst).

TripAdvisor biedt geen widgets aan voor hulpmiddelvermeldingen, vakantiewoningen of individuele reizigers. Ga naar ons Widgetcentrum om te zien welke widgets beschikbaar zijn voor uw vermeld bedrijf of vermelde bestemming.


Was dit artikel nuttig?