Helpcentrum

Hoe ontkoppel ik mijn TripAdvisor- en Facebook-account?

Als je op TripAdvisor bent ingelogd met Facebook, zijn je accounts gekoppeld, ook als je op een ervan uitlogt en daarna weer inlogt.

Als je je TripAdvisor- en Facebook-account permanent van elkaar wilt loskoppelen, ga je naar de Facebook Instellingen-pagina van je TripAdvisor-profiel en klik je op Ontkoppelen.


Was dit artikel nuttig?