Helpcentrum

Wat moet ik doen als ik een foutbericht krijg over het inloggen met Facebook?

Als je bij TripAdvisor inlogt met je Facebook-gegevens kan een foutbericht de volgende oorzaken hebben:

  • Misschien heb je je TripAdvisor-app voor Facebook al eerder samengevoegd met je TripAdvisor-account.
  • Misschien heb je eerder geprobeerd in te loggen op TripAdvisor met Facebook.
  • Misschien heb je meer dan één Facebook- of TripAdvisor-account.
  • Misschien gebruik je TripAdvisor of Facebook op een gedeelde computer.

De meeste gebruikers die foutberichten krijgen, proberen een Facebook-account te koppelen aan een TripAdvisor-account als dat Facebook-account al is gekoppeld aan een ander TripAdvisor-account of vice versa.

Als je een foutbericht krijgt als je probeert op TripAdvisor in te loggen met Facebook, kopieer dan het foutbericht en stuur het naar ons via de contactlink op het foutscherm.

We zullen je helpen te achterhalen waarom je een foutbericht krijgt en het probleem samen met jou proberen op te lossen. Als je contact met ons opneemt, geef dan alle informatie die nuttig kan zijn, zoals hoeveel Facebook- en TripAdvisor-accounts je hebt en of je je computer met iemand anders deelt.


Was dit artikel nuttig?