Helpcentrum

Hoe gebruikt TripAdvisor Facebook om mijn ervaring persoonlijk te maken?

We werken samen met Facebook om jouw ervaring op TripAdvisor openbaar en persoonlijk te maken als je de website bezoekt. Wij gebruiken openbare informatie en je vriendenlijst om de beoordelingen van je vrienden, de plaatsen die zij hebben bezocht en andere reisgerelateerde inhoud die zij hebben gedeeld, aan je te laten zien.

Met directe personalisatie krijg je als eerste de beoordelingen van je vrienden te zien als je op de website kijkt. Je kunt ook zien wie van je vrienden een plaats hebben bezocht of er wonen, zodat je contact op kunt nemen met bekenden voor meer adviezen bij het plannen van je reis. Meer informatie.


Was dit artikel nuttig?