Helpcentrum

Kan ik mijn TripAdvisor-account koppelen aan een Facebook-bedrijfspagina?

Helaas biedt de Facebook-verbinding geen ondersteuning voor koppeling aan een Facebook-bedrijfspagina.

Als je de beheerder van een bedrijfspagina bent, kun je evengoed op TripAdvisor inloggen met Facebook. Als beheerder heb je automatisch ook al een privé-Facebook-account, dat losstaat van je bedrijfspagina. (Dat is het account waarop je inlogt als je Facebook gebruikt.) Je kunt altijd via dat Facebook-account inloggen op TripAdvisor.


Was dit artikel nuttig?