Helpcentrum

Wat is de TripAdvisor-app voor Facebook?

In de TripAdvisor-app voor Facebook staat een reiskaart centraal, zodat je de plaatsen kunt delen waar je met je vrienden en familie bent geweest. Plaats verschillende soorten spelden op je kaart om de plaatsen te markeren waar je bent geweest, naartoe wilt of dol op bent. Je Facebook-vrienden kunnen op hun nieuwsfeeds zien waar je spelden hebt geplaatst.

Er zijn drie manieren om spelden aan je kaart toe te voegen:

  • Vink plaatsen aan op de lijst met populaire plaatsen rechts van de kaart.
  • Zoek naar plaatsnamen in het zoekvak boven de lijst met populaire plaatsen naast de kaart.
  • Dubbelklik om in te zoomen op de kaart en klik op een gebied bij de plaats die je wilt toevoegen.

 

Als je lid bent van TripAdvisor, koppel je je Facebook- en TripAdvisor-account om je reiskaarten te synchroniseren.

Lees meer over het wijzigen of veranderen van spelden.

 

Was dit artikel nuttig?