Helpcentrum

Richtlijnen voor Vragen & antwoorden

We waarderen uw bijdragen en moedigen u aan om te communiceren met medereizigers! We willen er daarnaast voor zorgen dat TripAdvisor een veilige en betrouwbare bron is voor reisadvies en informatie. Om ons te helpen dit doel te bereiken, vragen we u om het het inhoudsbeleid van TripAdvisor en de volgende regels voor vragen en antwoorden in acht te nemen:

Relevant

Als u de functie Vragen & antwoorden gebruikt, houd alles dan relevant voor het vermelde bedrijf. Antwoorden moeten relevant zijn voor de gestelde vraag. Dit is een tool voor het plannen van toekomstige bezoeken en vragen of opmerkingen over een eerder bezoek zijn niet toegestaan. We vragen u geen opmerkingen te plaatsen die gericht zijn aan een vertegenwoordiger van het bedrijf of een andere gebruiker van TripAdvisor. Als u vragen heeft over boekingen of beschikbaarheid, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf.

Onpartijdig

Als u een bedrijfseigenaar of -vertegenwoordiger bent, moet u uw connectie met het bedrijf vermelden bij het stellen of beantwoorden van vragen. U kunt zich hier registreren als een eigenaar voor uw bedrijf.

Was dit artikel nuttig?