Helpcentrum

Wat moet ik doen als ik een beoordeling op de website zie op de verkeerde plek?

Aangezien steeds meer bedrijven en bezienswaardigheden per dag op TripAdvisor worden toegevoegd, snappen we dat een beoordelaar per ongeluk zijn of haar beoordeling toevoegt op de verkeerde locatie. Zodra dit gebeurt, kunt u ons dit laten weten door een aantal snelle stappen te volgen:

  1. Ga naar de vlag rechtsonder de beoordeling en klik op 'Probleem melden'.
  2. Klik op ‘Beoordeling bij de verkeerde locatie geplaatst’ in het venster dat verschijnt
  3. Als u weet waar de beoordeling hoort te staan, klikt u op ‘Ja’ en kunt u ons de juiste plek laten weten. Als u niet (zeker) weet waar de beoordeling hoort te staan, klikt u op 'Nee' en kunt u uitleggen waarom u dit denkt.

We bekijken elke gemelde beoordeling en zullen de nodige wijzigingen aanbrengen. Als het om uw eigen beoordeling gaat, kunt u deze instructies volgen.

Was dit artikel nuttig?