Helpcentrum

TripAdvisor biedt me een beloning aan voor een beoordeling. Is dit toegestaan?

Af en toe biedt TripAdvisor promoties waarbij beoordelaars beloond worden voor het inzenden van in aanmerking komende inhoud tijdens een bepaalde periode, in een bepaalde taal of in een bepaald land of in verband met het gebruiken van nieuwe TripAdvisor-producten of -diensten. Deze programma’s zijn nooit bedoeld en zullen nooit bedoeld zijn om beoordelingen van een specifieke gelegenheid of specifiek bedrijf te stimuleren.  

De inhoud die wordt ingezonden via deze promoties komt in aanmerking, ongeacht of deze positief, neutraal of negatief is. Op de feedback zijn dezelfde beoordelingsrichtlijnen voor reizigers, filters en processen van toepassing als op elke beoordeling en mening die op TripAdvisor wordt gepubliceerd.

Was dit artikel nuttig?