Hjelpesenter

Hvor kan jeg finne informasjon om sikkerheten til et reisemål?

TripAdvisor oppfordrer reisende til å undersøke og gå nærmere igjennom forbudene, advarslene, kunngjøringene og sikkerhetsrådene utstedt av myndighetene i eget land og myndighetene i reisemålets land, før man bestiller reiser til utlandet.

Var denne artikkelen nyttig?