Hjelpesenter

Kan ansatte i TripAdvisor-butikker hjelpe meg med generelle spørsmål om nettstedet?

TripAdvisor har inngått et samarbeid med Paradies-butikker for å levere nødvendige varer til reisende over hele verden, uansett hvor reisemålet ditt er. Se etter butikkene på utvalgte flyplasser i Nord-Amerika. 

De ansatte på disse butikkene kan hjelpe deg med å finne varene du er ute etter, men husk at de ikke er TripAdvisor-redaktører eller -spesialister og at de ikke kan svare på spørsmål om funksjonene i TripAdvisor eller mobilappene våre. 

 

Var denne artikkelen nyttig?