Hjelpesenter

Hva er reiseartikler?

Vi har utformet TripAdvisor-reiseartikler for å gi deg et sted hvor du kan lese, skrive og redigere objektive, reiserelatert informasjon som ellers ville blitt borte over tid i forumene våre. Tenk på reiseartikler som en brukerskrevet reisehåndbok om et bestemt sted. Artikler kan dekke en rekke emner, som bakgrunnsinformasjon om et reisemål, nyttige reisetips, sikkerhetsinformasjon og mer!

Reiseartikler er ikke redaksjonelle sider. De er ikke stedet for religiøse, etiske eller politiske argumenter eller synspunkter, så hold deg til reiserelaterte fakta. Når du bidrar til en reiseartikkel, må du huske at reiseartikler er steder hvor man skal finne og bidra med objektiv informasjon om et reisemål. Hvis du vil dele personlige synspunkter eller historier, skriv en anmeldelse! Hvis du vil starte en diskusjon og møte andre medlemmer, besøk forumene våre.

Hvis du vil ha mer hjelp om å finne og bidra til reiseartikler, kan du se instruksjonene våre.

Var denne artikkelen nyttig?