Hjelpesenter

Hva kan jeg gjøre hvis noen endrer eller sletter det jeg har skrevet i en reiseartikkel?

Siden alle TripAdvisor-medlemmer kan bidra til reiseartikler, kan du oppleve at du kommer tilbake til en artikkel du har redigert og den ikke er slik du forlot den. Dette er en del av samarbeidet i redigeringsprosessen!

Unngå å havne i redigering frem og tilbake (også kjent som redigeringskriger), og fortsett å legge ut informasjon du vil dele. Hvis en annen bruker redigerer eller sletter innhold fra en artikkel som du syns er viktig, er det flere måter å løse problemet på:

  1. Først går du til artikkelens kommentarområde for å se tilbakemelding fra andre bidragsytere. Det kan være en forklaring på endringene som er gjort.
  2. Prøv å løse eventuelle uoverensstemmelser med andre anmeldere
  3. Hvis det er to motstridene tankeganger om et spesielt problem, bør innholdet på siden forklare forskjellen i oppfatningene og begge sider av saken bør få like mye plass til å gi saklige utsagn.
  4. Du kan også gå tilbake til en tidligere versjon av artikkelen for å gjøre om nylige endringer.

 

Påse at innholdet samsvarer med retningslinjene våre før du legger det ut igjen.

 

Var denne artikkelen nyttig?