Hjelpesenter

Overvåker TripAdvisor meldinger?

TripAdvisor overvåker ikke aktivt meldinger som sendes mellom medlemmer. Noen ganger må vi imidlertid få tilgang til innbokser for å gi teknisk støtte etter forespørsel eller for å undersøke brudd på retningslinjene våre for meldinger eller vilkår for bruk (f.eks. spamming, kommersielle utsendelser eller rapportert misbruk). Derfor forbeholder vi oss retten til å lese eller slette meldinger og å deaktivere meldingsprivilegier, enten midlertidig eller permanent, hvis vi bekrefter misbruk.

Vi videreformidler aldri innhold fra dine private meldinger til andre medlemmer eller andre tredjeparter, uten din uttrykkelige tillatelse.

Hvis du mottar en melding som ikke møter retningslinjene våre, må du rapportere den til oss ved å bruke knappen for rapportering av spam eller trakassering på nederst i meldingen.

Var denne artikkelen nyttig?