Hjelpesenter

Overvåker TripAdvisor private meldinger?

TripAdvisor overvåker ikke aktivt meldinger som sendes mellom medlemmer. Noen ganger må vi imidlertid få tilgang til private meldinger for å gi teknisk støtte ved din forespørsel eller for å undersøke brudd på retningslinjene våre for meldinger eller bruksvilkår (f.eks. spamming, kommersielle utsendelser eller rapportert misbruk), så vi forbeholder oss retten til å lese eller slette meldinger og deaktivere meldingsprivilegier for godt eller midlertidig hvis vi bekrefter misbruk.

Vi vil aldri videreformidle innhold fra dine private meldinger til andre medlemmer eller andre tredjeparter uten din uttrykkelige tillatelse.

Hvis du mottar en privat melding som ikke møter retningslinjene våre, rapporter den til oss ved å bruke knappen for rapportering av spam eller trakassering på bunnen av meldingen.

 

Var denne artikkelen nyttig?