Hjelpesenter

Hva er TripAdvisor/Kiva-samarbeidet, og hvordan kan jeg delta?

Dette samarbeidet med Kiva gir berettigede TripAdvisor-anmeldere muligheten til å låne ut USD 25, betalt av TripAdvisor, til små forretningseiere og samfunn på steder de besøker. Når et medlem anmelder et hotell, en ferieutleie, restaurant eller attraksjon i et land som Kiva støtter (annet enn USA), på utvalgte TripAdvisor-nettsteder (USA (.com), Storbritannia, Canada, Irland eller Australia), er denne anmelderen berettiget til å bevilge et mikrolån på USD 25 fra TripAdvisor til en mottaker i dette landet. Lånene er helt og holdent betalt gjennom et bidrag fra TripAdvisor på USD 250 000 - og det koster deg ingenting å delta.

Krav for berettigelse:

  • Reisende bosatt i USA, Storbritannia, Canada, Irland eller Australia kan delta.
  • Anmeldelsen må være for en forretning i et land støttet av Kiva, annet enn USA,
  • og må sendes inn gjennom et av disse TripAdvisor-nettstedene: USA (.com), Storbritannia, Canada, Irland eller Australia.
  • Mikrolångaver blir kun tilbudt for anmelderens første anmeldelse for hvert berettiget land.


Slik fungerer det:

  1. Logg på no.tripadvisor.com.
  2. Finn et hotell, en ferieutleie, restaurant eller attraksjon som du har vært på i et av landene Kiva støtter (annet enn USA).
  3. Legg til anmeldelsen din på TripAdvisor (nettstedene for USA (.com), Storbritannia, Canada, Irland eller Australia) slik at andre reisende kan dra nytte av din erfaring.
  4. Når du har sendt inn en anmeldelse, får du en e-postmelding fra TripAdvisor, med informasjon om mikrolånet. Denne e-posten henviser deg videre til Kiva.org, der mikrolångaven på USD 25 aktiveres.
  5. Se på mulige lånere i dette landet, og velg den som skal motta mikrolånet fra TripAdvisor.


Det var det! Takk for at du hjelper oss med å gjøre verden til et bedre sted.

Var denne artikkelen nyttig?