Hjelpesenter

Hvordan telles poengene i Grønn leder-søknadene?

Grønn leder-søknadsundersøkelsen evaluerer hoteller og B&B-er ved å se på omfanget og effektene av deres grønne praksiser, både enkle og mer avanserte grep. Spørsmålene i undersøkelsen vektes etter praksisens miljømessige betydning og hvor virkningsfull den aktuelle praksisen er.

Merk at: for å sikre programmets integritet har vi engasjert en uavhengig tredjepart som foretar en gjennomgang av deltakende forretninger. Før søknaden sendes inn, bør hoteller og B&B-er sørge for at de oppfyller de krav til dokumentasjon som gjennomgangen setter. Disse er oppført i den nedlastbare undersøkelsesveiledningen.

Var denne artikkelen nyttig?