Hjelpesenter

Hvordan lagrer jeg et hotell eller et sted jeg ønsker å huske?

Mens du blar gjennom TripAdvisor, kan du lagre interessante overnattingssteder, restauranter, attraksjoner, foruminnlegg og andre elementer som du ønsker å komme tilbake til.

Du kan lagre elementer som foruminnlegg eller hoteller fra deres TripAdvisor-sider. Klikk knappen Add to trip rett overfor navnet for å lagre et element. Hvis du ikke ser knappen Add to trip, prøv å bevege musen over navnet på elementet du ønsker å lagre.

Når du har lagret et element, kan du gå til siden med lagrede reiser for å organisere elementet!

Hvis du har problemer med å lagre et element, må du kontrollere at du er logget på TripAdvisor-kontoen din.
Var denne artikkelen nyttig?