Hjelpesenter

Søk i hjelpesenteret

"Retningslinjer for svar fra ledelsen "

TripAdvisor Support -

TripAdvisor gir ledelsen eller representanter for hoteller, restauranter og attraksjoner mulighet til å svare på anmeldelser som er skrevet om stedet. Sørg for at svaret er skrevet slik du ønsker å se det lagt ut på nettstedet vårt. For at ditt svar fra ledelsen skal kunne publiseres, må det være:

  • Familievennlig - Uten støtende språk eller bilder.
  • Unikt og uavhengig - vi tillater ett svar per anmeldelse som er publisert på nettstedet vårt.. Koordiner med andre autoriserte personer blant ledelsen eller eierne av stedet for å forsikre deg om at du er den som er utpekt til å svare på anmeldelsen.
  • Original - Ikke noe materiale fra andre kilder, dette inkluderer korrespondanse fra gjester eller andre tredjeparter.
  • Profesjonelt - Svar fra ledelsen legges ut under den anmeldelsen svarer på. De blir lest av alle TripAdvisor-brukere, og bør være skrevet på en måte som er representativ for forretningens policy for kundeservice.
  • Relevant for alle TripAdvisor-brukere - Irrelevant innhold vil bli fjernet. Svar fra ledelsen må ikke true eller tvinge en anmelder eller forsøke å undertrykke bidrag på vårt nettsted. Uten beskyldninger om falske anmeldelser.
  • Respekt for personvernet - Ikke prøv å gjette anmelderens identitet eller ta med noe informasjon som kan identifisere vedkommende.
  • Ikke-kommersiell - Reklamemateriell av noe slag er ikke tillatt. Vi forbeholder oss retten til å avvise URL-adresser.

 

Hvis svaret ditt overholder disse retningslinjene, vil det vanligvis bli publisert i løpet av noen få virkedager, og du vil bli varslet. For mer informasjon om hvorfor og hvordan du skriver svar fra ledelsen, se tipsarket og veiledningen vår eller denne oversikten over vanlige spørsmål.

Hvis du vil skrive et svar fra ledelsen, kan du gå til Administrasjonssenteret og velge Skriv et svar fra ledelsen under Hurtigkoblinger.

TripAdvisor forbeholder seg retten til å fjerne anmeldelser eller svar fra ledelsen når som helst uansett årsak. Anmeldelsene som er publisert på TripAdvisor er individuelle og høyst subjektive meninger. Meningene som uttrykkes i anmeldelser er TripAdvisor-medlemmenes og ikke fra TripAdvisor LLC. Vi bifaller ikke noen meninger som uttrykkes av anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi har ingen tilknytning til noen virksomheter som er oppført eller anmeldt på dette nettstedet.

I henhold til våre personvernbestemmelser, utleverer TripAdvisor ingen personlig kontaktinformasjon.