Hjelpesenter

Søk i hjelpesenteret

Retningslinjer for svar fra ledelsen

TripAdvisor Support -

TripAdvisor gir ledelsen eller representanter for hoteller, restauranter og attraksjoner mulighet til å svare på anmeldelser som er skrevet om stedet. Sørg for at svaret er skrevet slik du ønsker å se det lagt ut på nettstedet vårt. For at ditt svar fra ledelsen skal kunne publiseres, må det være:

  • FamilievennligDet må ikke forekomme upassende språk eller bilder.
  • Unikt og uavhengig – Vi tillater at det blir lagt ut ett svar per anmeldelse på nettstedet vårt. Koordiner med andre autoriserte personer blant ledelsen eller eierne av stedet for å forsikre deg om at du er den som er utpekt til å svare på anmeldelsen.
  • OriginaltIkke inneholde materiale fra andre kilder, inkludert korrespondanse fra en gjest eller annen tredjepart.
  • Profesjonelt – Svar fra ledelsen legges ut under anmeldelsen du svarer på. De blir lest av alle TripAdvisor-brukere, og bør være skrevet på en måte som er representativ for forretningens policy for kundeservice.
  • Relevant for alle TripAdvisor-brukereIrrelevant innhold vil bli fjernet. Svar fra ledelsen må ikke true eller tvinge en anmelder eller forsøke å undertrykke bidrag på vårt nettsted. Uten beskyldninger om falske anmeldelser.
  • Respekt for personvern – Ikke prøv å gjette anmelderens identitet eller inkluder annen informasjon som kan identifisere vedkommende.
  • Ikke-kommersielt – Uten noen form for kampanjemateriale. Vi forbeholder oss retten til å avvise URL-adresser.

Hvis svaret ditt overholder disse retningslinjene, vil det vanligvis bli publisert i løpet av noen få virkedager, og du vil bli varslet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor og hvordan du skriver svar fra ledelsen, kan du se veiledningen vår.

Hvis du vil skrive et svar fra ledelsen, kan du logge på administrasjonssenteret. I menyen klikker du kategorien Anmeldelser og velger Svar på anmeldelser.

TripAdvisor forbeholder seg retten til å fjerne anmeldelser eller svar fra ledelsen uansett årsak. Anmeldelsene som er publisert på TripAdvisor, er individuelle og høyst subjektive synspunkter. Synspunktene som uttrykkes i anmeldelser, er TripAdvisor-medlemmenes og ikke fra TripAdvisor LLC. Vi bifaller ikke noen synspunkter som uttrykkes av anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi har ingen tilknytning til noen av virksomhetene som er oppført eller anmeldt på dette nettstedet.

I henhold til våre personvernbestemmelser, utleverer TripAdvisor ingen personlig kontaktinformasjon.