Hjelpesenter

Retningslinjer for svar fra ledelsen

TripAdvisor gir ledelsen eller representanter for overnattingssteder, restauranter og attraksjoner mulighet til å svare på anmeldelser som er skrevet om stedet. Sørg for at svaret er skrevet slik du ønsker å se det lagt ut på nettstedet vårt. For at ditt svar fra ledelsen skal kunne publiseres, må det være:

  • Familievennlig: Den må ikke inneholde bannskap, trusler, fordomsfulle kommentarer, hatuttalelser eller annet innhold som ikke er familievennlig. Den må ikke inneholde grafiske rapporter om kriminelle voldshandlinger eller deltagelse i rusmiddelrelatert aktivitet. Rapporter om dødsfall vil bli vurdert på individuelt grunnlag.
  • Unik og uavhengig: Vi tillater ett svar per anmeldelse lagt inn på nettstedet vårt. Koordiner med andre autoriserte personer blant ledelsen eller eierne av stedet, for å forsikre deg om at du er den som er utpekt til å svare på anmeldelsen.
  • Original: Ikke noe sitert materiale fra andre kilder, ingen rykter og ikke noe materiell som er publisert andre steder. Dette gjelder også korrespondanse fra gjester eller annen tredjepart.
  • Profesjonell: Svar fra ledelsen legges ut under den anmeldelsen du angir når du skriver svaret. De leses av vanlige TripAdvisor-brukere, og de må derfor skrives på en måte som er representativ for kundeservicepolicyer for denne virksomheten.
  • Relevant for alle TripAdvisor-brukere: Ikke legg ut svar med innhold som er irrelevant for den anmeldelsen det gjelder. Ingen personlige fornærmelser eller usaklige kommentarer av personlig karakter. Svar fra ledelsen må ikke true eller tvinge en anmelder eller forsøke å undertrykke bidrag på vårt nettsted. Ingen beskyldninger om falske anmeldelser eller svindel. Vi legger ikke ut svar som er rettet mot TripAdvisor-staben, eller som kommenterer TripAdvisors retningslinjer. Svar fra eier må være basert på førstehåndsopplevelser med ledelse eller ansatte.
  • Respektere personvernet: Det skal ikke spekuleres rundt identiteten til anmelderen. Det er forbudt å offentliggjøre personlig informasjon om personer, inkludert navn, adresse, telefonnummer eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere en enkeltperson.
  • Ikke-kommersiell: Det må ikke forekomme noen form for kampanjemateriell, inkludert belønning til gjester for å komme tilbake, bonusordninger og URL-adresser som er irrelevante for den anmeldelsen det gjelder. Vi forbeholder oss retten til å avvise URL-adresser.
  • Skrevet med standard e-postformattering: Ingen HTML-koder og ingen overdreven bruk av STORE BOKSTAVER, slang eller typografiske symboler. Vær oppmerksom på at de fleste typer tekst- og avsnittsformattering, inkludert lister, ikke vil vises i svar fra eiere. Bruk riktig alfabet for språket du skriver på. Ikke skriv om til et annet alfabet. Maskinoversatte svar fra ledelsen som er uleselige eller uforståelige aksepteres ikke. Vi avviser svar fra ledelsen som er skrevet på to språk.
  • Sendt inn via en gyldig e-postadresse: Ingen falske e-postadresser, takk. Det kan bli nødvendig å kontakte deg hvis det er et problem med svaret ditt.

Hvis svaret ditt overholder disse retningslinjene, vil det vanligvis bli publisert i løpet av noen få virkedager, og du vil bli varslet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor og hvordan du skriver svar fra ledelsen, kan du se guiden .

Hvis du vil skrive et svar fra ledelsen, kan du logge på administrasjonssenteret. I menyen klikker du kategorien Anmeldelser og velger Svar på anmeldelser.

TripAdvisor forbeholder seg retten til å fjerne anmeldelser eller svar fra ledelsen uansett årsak. Anmeldelsene som publiseres på TripAdvisor, er individuelle og høyst subjektive synspunkter. Synspunktene som uttrykkes i anmeldelser, er TripAdvisor-medlemmenes og ikke fra TripAdvisor LLC. Vi bifaller ikke noen synspunkter som uttrykkes av anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi har ingen tilknytning til noen av virksomhetene som er oppført eller anmeldt på dette nettstedet.

I henhold til våre personvernbestemmelser, utleverer TripAdvisor ingen personlig kontaktinformasjon.

Var denne artikkelen nyttig?