Hjelpesenter

Retningslinjer for svar fra ledelsen

Vi setter pris på bidragene dine og oppfordrer deg til å samhandle med andre reisende! Vi ønsker også å sørge for at TripAdvisor er en trygg og pålitelig kilde til reiseråd og -informasjon. For å hjelpe oss med å nå denne målsetningen ber vi om at du følger TripAdvisors retningslinjer for innhold og følgende regler for svar fra ledelsen på anmeldelser:

Originalt

Ikke inkluder korrespondanse fra gjester eller tredjeparter, eller utdrag av anmeldelser fra reisende.

Ikke-kommersielt

Vi ber deg avstå fra å inkludere kommersielt eller markedsførende innhold av noe slag. Svar som tilbyr personlig vinning, som gaver, tjenester eller penger, vil bli fjernet. Vi tillater ikke svar som inneholder koblinger, med mindre de er relevante for anmeldelsen.

Relevant

Ikke legg ut svar med innhold som er irrelevant for anmeldelsen det gjelder. Ingen personlige synspunkter om politikk, etikk, religion eller sosiale problemer. Svar fra ledelsen må ikke true eller tvinge en anmelder eller forsøke å undertrykke bidrag på nettstedet vårt. Ingen beskyldninger om falske anmeldelser eller svindel. Vi legger ikke ut svar som er rettet mot TripAdvisor-staben, eller som kommenterer TripAdvisors retningslinjer.

Respekterer personvernet

Ingen spekulasjoner rundt identiteten til anmelderen. Personlige opplysninger som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner, er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, adresser og telefonnumre.

Lett å lese

Ikke inkluder lister, punkter eller annen formatering som ikke vil vises i svar fra eieren. Maskinoversatte svar fra ledelsen som er uleselige eller uforståelige, aksepteres ikke.

Var denne artikkelen nyttig?