Hjelpesenter

Hva er et svar fra ledelsen?

TripAdvisor lar representanter for overnattingssteder, restauranter og attraksjoner svare på alle anmeldelser av stedet. Et svar fra ledelsen er din mulighet til å dele ditt perspektiv på anmelderens tilbakemelding med fremtidige besøkende på siden din. Svaret legges ut under anmeldelsen du svarer på.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor og hvordan du skriver svar fra ledelsen, kan du se tipsarket vårt.

Hvis du vil skrive et svar fra ledelsen, kan du logge på administrasjonssenteret. I menyen klikker du kategorien Anmeldelser og velger Svar på anmeldelser.

For at svaret fra ledelsen skal legges ut, må det oppfylle disse retningslinjene. Hvis det samsvarer med retningslinjene, tar det vanligvis noen virkedager før det publiseres, og du får varsel om dette.

Ikke registrert som eier ennå? Gå til no.tripadvisor.com/Owners for å komme i gang.

Hvis overnattingsstedet er oppført på FlipKey eller Holiday Lettings, må du sende svaret ditt gjennom deres nettsted.

TripAdvisor forbeholder seg retten til å fjerne anmeldelser eller svar fra ledelsen uansett årsak. Anmeldelsene som er publisert på TripAdvisor, er individuelle og høyst subjektive synspunkter. Synspunktene som uttrykkes i anmeldelser, er TripAdvisor-medlemmenes og ikke fra TripAdvisor LLC. Vi bifaller ikke noen synspunkter som uttrykkes av anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi er ikke selskapsmessig tilknyttet noen steder som er oppført eller anmeldt på dette nettstedet. I henhold til våre personvernbestemmelser, utleverer TripAdvisor ingen personlig kontaktinformasjon.

Var denne artikkelen nyttig?