Hjelpesenter

Hvordan kan eiere varsle TripAdvisor om svindel?

Hvis du tror at noen har skrevet en falsk anmeldelse av stedet ditt, må du gjøre oss oppmerksom på dette.

  1. Gå til administrasjonssenteret og klikk Administrer dine anmeldelser.
  2. Bruk delen Rapporter en anmeldelse og velg Rapporter et problem med anmeldelse.
  3. Rapporter den aktuelle anmeldelsen som mistenkelig slik at vi kan undersøke saken for deg.
  4. I kommentarfeltet kan du legge til alle opplysninger du tror kan hjelpe oss med å forstå situasjonen.
  5. Vi vil undersøke rapporten og eventuelt iverksette nødvendige tiltak.

Var denne artikkelen nyttig?