Hjelpesenter

Hva er TripAdvisor Forretningsoppføringer?

Forretningsoppføringer er en abonnementstjeneste som lar hotellene oppgi tre direkte kontaktpunkter på stedets side, for å gjøre det enklere for søkende reisende å ta direkte kontakt.

Med fleksibel visning kan bedriften velge mellom telefonnumre, e-postadresser eller nettadresser. All denne kontaktinformasjonen vil fremkomme TripAdvisors 30 domener, samt på vårt mobilnettsted. Hvis nettstedet ditt har forskjellige språk, kan du legge inn unike nettadresser, telefonnumre og e-postadresser, og spesifisere hvilke varianter du vil bruke på de forskjellige TripAdvisor-domenene.

Abonnenter har også rett til å legge ut spesialtilbud og kunngjøring på alle TripAdvisor-domener. Et spesialtilbud viser frem spesielle tilbud og kampanjer, mens en kunngjøring brukes for å la de reisende få vite om dine viktigste nyheter. Et abonnement på Forretningsoppføring gir deg også tilgang til Hotellinstrumenttavlen, som omfatter data og trender om marked, besøkende og konkurrenter, og en lysbildefremvisning.

Koblingene for direkte kontakt fremkommer øverst på oppføringssiden din. Spesialtilbud og kunngjøringer fremkommer både like under informasjonen for direkte kontakt, og på flere svært synlige steder rundt om på nettstedet.

Hvis du vil finne ut mer om TripAdvisor forretningsoppføringer, kan du bruke disse ressursene:


For å kjøpe forretningsoppføringer, gå til http://no.tripadvisor.com/BusinessListings.


Var denne artikkelen nyttig?