Hjelpesenter

Søk i hjelpesenteret

Våre retningslinjer for anmeldelser fra reisende

TripAdvisor Support -

Millioner av reisende som deg selv stoler på TripAdvisor-anmeldelser når de planlegger en reise. Anmeldelser må være:

 • Familievennlige - ingen banning, trusler, fordomsfulle kommentarer, hatuttalelser, seksuelt upassende språk eller annet innhold som ikke er passende for fellesskapet. Klikk her for mer informasjon.
 • Skrevet av ekte reisende - vi godtar anmeldelser som beskriver egne erfaringer med fasiliteter og tjenester på et sted. Generelle diskusjoner som ikke beskriver en faktisk opplevelse, blir ikke publisert. Klikk her for mer informasjon.
 • Relevant for andre reisende - bare innhold som er relevant for reiseplanlegging og forberedelser. Klikk her for mer informasjon.
 • Unike og uavhengige - du kan skrive én anmeldelse for hvert besøk på et overnattingssted, en restaurant eller en attraksjon. Klikk her for mer informasjon.
 • Originale - ingen vesentlige deler av innholdet må være kopiert fra andre kilder, inkludert (men ikke begrenset til) nettsteder, e-postkorrespondanse, andre anmeldelser osv.
 • Ikke-kommersielle - ingen reklamemateriell av noe slag, inkludert egne salgsfremmende nettadresser. Vi forbeholder oss retten til å avvise URL-adresser, e-postadresser og telefonnummer etter eget skjønn.
 • Innsendt for et egnet sted - anmeldelsen må være for et overnattingssted, en restaurant eller en attraksjon som oppfyller våre retningslinjer for oppføring.
 • Krav til alder - ingen anmeldelser fra barn under 13 år.
 • Gyldig e-postadresse og standard etikette for e-post:
  • E-postadressen som er knyttet til kontoen din må være korrekt. Det kan hende vi må kontakte deg hvis det er et problem med anmeldelsen din.
  • Ingen HTML-tagger og ingen overdreven bruk av STORE BOKSTAVER, slang eller typografiske symboler.

TripAdvisor forbeholder seg retten til å fjerne anmeldelser eller svar fra ledelsen når som helst uansett årsak. Anmeldelsene som er publisert på TripAdvisor er individuelle og høyst subjektive meninger. Meningene som uttrykkes i anmeldelser er TripAdvisor-medlemmenes og ikke fra TripAdvisor LLC. Vi bifaller ikke noen meninger som uttrykkes av anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi har ingen tilknytning til noen virksomheter som er oppført eller anmeldt på dette nettstedet.

I henhold til våre personvernbestemmelser, utleverer TripAdvisor ingen personlig kontaktinformasjon.