Hjelpesenter

Søk i hjelpesenteret

Våre retningslinjer for anmeldelser fra reisende

TripAdvisor Support -

Millioner av reisende som deg, stoler på TripAdvisor-anmeldelser når de planlegger en reise. Anmeldelser må være:

 • Familievennlige – De skal ikke inneholde banning, trusler, fordomsfulle kommentarer, hatuttalelser, seksuelt upassende språk eller annet innhold som ikke er passende for fellesskapet. Klikk her for mer informasjon.
 • Autentiske gjesteanmeldelser av egne erfaringer – Vi godtar anmeldelser som beskriver egne erfaringer med fasiliteter og tjenester på et sted. Generelle diskusjoner som ikke beskriver en faktisk opplevelse, blir ikke publisert. Klikk her for mer informasjon.
 • Relevante for andre reisende – Ikke innhold som ikke er relevant for reiseplanlegging og -forberedelser. Klikk her for mer informasjon.
 • Unike og uavhengige – Du kan skrive én anmeldelse om et gitt overnattingssted, restaurant eller attraksjon per besøk. Klikk her for mer informasjon.
 • Originale – Ingen vesentlige deler av innholdet må være kopiert fra andre kilder, inkludert (men ikke begrenset til) nettsteder, e-postkorrespondanse, andre anmeldelser osv.
 • Ikke-kommersiell – Vi publiserer ikke URL-adresser. Reklamemateriell av noe slag er ikke tillatt. Vi forbeholder oss retten til å avvise e-postadresser, passord, økonomiske opplysninger eller telefonnumre for enhver grunn.
 • Innsendt for et egnet sted – Anmeldelsen din må være for et overnattingssted, en restaurant eller attraksjon som oppfyller våre retningslinjer for oppføringer.
 • Alderskrav – Ingen anmeldelser fra barn under 13 år
 • Gyldig e-postadresse og standard e-postformattering:
  • E-postadressen som er knyttet til kontoen din, må være korrekt. Det kan hende vi må kontakte deg hvis det er et problem med anmeldelsen din.
  • Maskinoversatte anmeldelser som er uleselige eller uforståelige, blir ikke akseptert.
  • Ingen HTML-tagger og ingen overdreven bruk av STORE BOKSTAVER, slang eller typografiske symboler.
  • Bruk riktig alfabet for språket du skriver på. Ikke skriv om til et annet alfabet.
  • Hold deg til minimum antall tegn, og ikke legg til unødvendige tegn for å oppfylle kravene for anmeldelser.  

TripAdvisor forbeholder seg retten til å fjerne anmeldelser eller svar fra ledelsen uansett årsak. Anmeldelsene som publiseres på TripAdvisor, er individuelle og høyst subjektive synspunkter. Synspunktene som uttrykkes i anmeldelser, er TripAdvisor-medlemmenes og ikke fra TripAdvisor LLC. Vi bifaller ikke noen synspunkter som uttrykkes av anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi har ingen tilknytning til noen av virksomhetene som er oppført eller anmeldt på dette nettstedet.

I henhold til våre personvernbestemmelser, utleverer TripAdvisor ingen personlig kontaktinformasjon.