Hjelpesenter

Våre retningslinjer for anmeldelser fra reisende

Vi vil gjerne høre om reiseopplevelsene dine, og vi setter stor pris på bidragene dine på nettstedet vårt! Vi ønsker også å sørge for at TripAdvisor er en trygg og pålitelig kilde for det globale fellesskapet vårt. For å hjelpe oss med å nå denne målsetningen, og for å få anmeldelsen din publisert så raskt som mulig, ber vi deg passe på at anmeldelsen din er: 

Familievennlig

For å opprettholde et trygt, familievennlig miljø tillater vi ikke banning eller vulgære uttalelser i anmeldelser. Vi avviser også anmeldelser som inneholder seksuelt upassende språk, hatuttalelser, fordomsfullt språk, trusler eller personlige fornærmelser. Respekter aldersgrensen på 13 år! Alle anmeldelser som beskriver anmelderens deltakelse i ulovlige aktiviteter, også de som fremmer eller beskriver bruk av narkotiske stoffer i strid med lokalt lovverk, blir fjernet. Vi publiserer bare anmeldelser sendt inn av reisende som er 13 år eller eldre. 

Relevant for reisende

Hold anmeldelsene dine relevante og nyttige for reisende – husk at de leser anmeldelsen din for å forstå hvordan en opplevelse av forretningen kan være. Dette er grunnen til at du ikke må inkludere fornærmende språk, svertekampanjer eller personlige synspunkter om politikk, etikk, religion eller større sosiale problemer. TripAdvisor tillater ikke anmeldelser som fremmer intoleranse mot enkeltpersoner eller grupper av mennesker basert på rase, kjønn, religion, seksuell preferanse eller nasjonalitet. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til TripAdvisor om retningslinjene våre for moderering, kan du kontakte oss via  Hjelpesenteret. Spørsmål direkte til eieren av stedet eller andre reisende blir fjernet. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til TripAdvisor-brukere, kan du bruke ">forumene våre via hjelpesenteret og sende inn en redigert versjon – men du kan bare gjøre dette én gang per anmeldelse!

Originalt

Gi oss ditt beste, mest nøyaktige reiseråd – bare sørg for at det er ditt eget! Anmeldelser skal inneholde originalt innhold, og ikke utstrakt bruk av sitert tekst fra andre kilder. Eventuelt plagiert innhold fra andre nettsteder, anmeldere, e-postmeldinger eller trykt materiell blir fjernet.

Ikke-kommersielt

Anmeldelser er ment å gi reiseråd til andre reisende, og er ikke ment som reklame for en tjeneste eller forretning. Vi ber deg avstå fra å inkludere kommersielt eller markedsførende innhold av noe slag. Anmeldelser som gjøres i bytte for personlig gevinst, f.eks. gaver, tjenester eller penger, blir fjernet. Vi forbeholder oss retten til å avslå bestemt innhold av hvilken som helst grunn. Vi tillater ikke anmeldelser som inneholder koblinger til eksterne nettsteder.

Respektere privat informasjon

Vi respekterer personvernet ditt og personvernet til forretningene som er oppført hos oss. Vi vil gjerne at du forteller oss om opplevelsen din, men vi ber deg om å holde personlig eller eksklusiv informasjon for deg selv – f.eks. alle typer dørkoder og passord. Alle anmeldelser som inneholder personlige finansopplysninger, inkludert kredittkortnumre, bonuskortnumre eller andre økonomiske opplysninger, blir også fjernet. Dette gjelder både anmelderens informasjon og informasjonen fra andre. Vi tillater at det publiseres navn nå nettstedet vårt, men vi fjerner etternavn på forespørsel. Dette inkluderer etternavnene til ansatte på eller eierne av stedet du skriver anmeldelse om. 

Oppført av TripAdvisor

En anmeldelse må gjelde det aktuelle stedet den er sendt inn for, så pass på at du sender inn anmeldelsen til den riktige oppføringen på TripAdvisor. Hvis du for eksempel tenker å anmelde en hotellrestaurant og ikke selve hotellet, må du passe på at anmeldelsen din sendes til den korresponderende oppføringssiden for restauranter, og ikke hotellets oppføringsside for dette stedet.

Anmeldelsen din må være for et overnattingssted, en restaurant eller attraksjon som oppfyller våre retningslinjer for oppføringer.

Når det gjelder ferieutleie, samarbeider vi med http://www.FlipKey.com og http://www.holidaylettings.co.uk. Du kan besøke en av disse for å registrere stedet ditt.

For cruiseoppføringer kan du besøke partnernettstedet vårt http://www.CruiseCritic.com. 

Lett å lese

Hjelp andre reisende med å få mest mulig ut av anmeldelsen din ved å bruke korrekt alfabet for språket ditt, og unngå maskinoversettelser som gjør det vanskelig å lese anmeldelsen. Ikke bruk HTML-koder, og unngå utpreget bruk av STORE BOKSTAVER eller slang. Vi har en obligatorisk tegngrense – bruk plassen til å gi opplysninger om reisen, og unngå innhold som ikke er nyttig for andre reisende.

 

TripAdvisor forbeholder seg retten til å fjerne anmeldelser eller svar fra ledelsen når som helst og uansett årsak. Anmeldelsene som publiseres på TripAdvisor er individuelle og høyst subjektive synspunkter. Synspunktene som uttrykkes i anmeldelser tilhører TripAdvisor-medlemmene og ikke TripAdvisor LLC. Vi bifaller ikke noen synspunkter som uttrykkes av anmeldere eller i svar fra ledelsen. Vi har ingen tilknytning til noen av virksomhetene som er oppført eller anmeldt på dette nettstedet.

I henhold til våre personvernbestemmelser, utleverer TripAdvisor ingen personlig kontaktinformasjon.

Var denne artikkelen nyttig?