Hjelpesenter

Søk i hjelpesenteret

Kan jeg redigere anmeldelsen min?

TripAdvisor Support -

Anmeldelsen din kan ikke endres etter at den er sendt inn. Hvis du ønsker å fjerne din anmeldelse og sende den inn på nytt med endringer, kan du ta kontaktmed oss.