Hjelpesenter

Hvordan skriver jeg en anmeldelse?

Det er veldig lett å legge ut en anmeldelse på TripAdvisor! Du kan gjøre det på et par forskjellige måter:

  • Fra en oppføringsside, bla ned til anmeldelsene og klikk på «Skriv en anmeldelse»-knappen.
  • Fra hjemmesiden vår eller profilsiden din, velger du «Skriv anmeldelse» til venstre. Bruk formatet «[Place name] [Location]» for å oppnå best resultater. Hvis du ikke finner stedet du leter etter, klikker du på popup-vinduet «Legg til en oppføring» for å be om en ny oppføring, og følg deretter instruksjonene.
    For å få tips om hvordan du kan skrive en nyttig anmeldelse, klikk HER.

Selv om anmeldelsen din vil vises umiddelbart på profilsiden din, kan det ta noen virkedager før den er behandlet. Hvis det tar mer enn 48 timer, se våre årsaker for hvorfor noen anmeldelser tar lengre tid å publisere.

Var denne artikkelen nyttig?