Hjelpesenter

Hva betyr familievennlig?

Alt innhold på TripAdvisor skal være familievennlig. Her er noen tips:

 • Ikke bruk upassende språk eller bilder, inkludert, men ikke begrenset til:
  • Krenkende språk
  • Innhold som er uanstendig eller vulgært
  • Nedsettende bemerkninger om rase/etnisitet
  • Hatefulle eller fordomsfulle kommentarer
  • Personlige fornærmelser
  • Fiendtlige kommentarer og truende språk
 • Vi tillater ikke grafiske beskrivelser av dødsfall, skader eller voldelig kriminell aktivitet. Førstehåndsrapporter om dødsfall og kriminell aktivitet vil bli vurdert på individuelt grunnlag.
 • Alle standard banneord er bannlyst (du vet hvilke), og vi fjerner anmeldelser og innlegg som inneholder lure (og ikke lure) feilstavinger av banneord som er ment å omgå innholdsfiltrene våre.
 • Vi fjerner anmeldelser og innlegg som reklamerer for eller søker råd angående deltakelse i ulovlige aktiviteter. Dette inkluderer kjøp og salg av ulovlige stoffer (i henhold til gjeldende lov på reisemålet), medvirkning til kriminalitet blant mindreårige, anskaffelse av falsk ID, kjøp eller salg av designerkopier, piratkopier av CD, DVD eller videospill og andre varer for svartebørsen, smugle gjenstander gjennom tollen og bestikkelse av offentlige tjenestemenn.
 • Hvis en tragisk hendelse har direkte innvirkning på et spesifikt reisemål (f.eks. en naturkatastrofe eller situasjoner som medfører stengte veier, flyplasser eller overnattingssteder), tillater vi familievennlige, reiserelaterte forumdiskusjoner om hendelsen.
Var denne artikkelen nyttig?