Hjelpesenter

Hva skal jeg gjøre hvis en forretningseier ber meg direkte om å fjerne en anmeldelse?

TripAdvisor har nulltoleranse for trusler eller mobbing av anmeldere og du må kontakte oss hvis dette skjer. Det er uvanlig at en hotellinnehaver truer en anmelder, men hvis vi blir gjort oppmerksom på det, vil vi iverksette tiltak overfor eieren.

Det er sjelden at en hotellinnehaver truer en anmelder med søksmål, men hvis vi blir gjort oppmerksomme på dette, sender vi ut et brev til eieren og varsler vedkommende om at stedet vil bli aktivt overvåket for mistenkelig aktivitet av TripAdvisor, og at de må stoppe ethvert forsøk på å undergrave systemet vårt. Vi gjør dem også klar over at vi har straffetiltak for virksomhetene som prøver seg på slikt.

Hvis en eier ønsker å bruke meldingssystemet til å sende en reiserelatert melding, må eieren følge alle våre retningslinjer for private meldinger.

TripAdvisor arrangerer ikke direkte kontakt mellom eiere og medlemmer i reisefellesskapet. Alle brukere av nettstedet er anonyme med mindre de selv velger å legge inn e-postadresse eller kontaktinformasjon i anmeldelsene. Hvis du vil lese personvernbestemmelsene, klikk her.

 

Var denne artikkelen nyttig?