Hjelpesenter

Hva er TripAdvisors retningslinjer for organisert oppreklamering?

Anmeldelser til TripAdvisor må sendes av en individuell reisende, ikke en tredjepart.

Det finnes selskaper og personer som praktiserer organisert oppreklamering, som påstår at de kan sende anmeldelser som gir stedet en bedre rangering i TripAdvisors popularitetsindeks. Bruk av disse tjenestene bryter med våre retningslinjer, og steder har blitt straffet for å bruke dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om våre straffereaksjoner for å legge ut falske anmeldelser.

 

Var denne artikkelen nyttig?