Hjelpesenter

Hvordan kan brukere av nettstedet varsle TripAdvisor om potensiell svindel?

Hvis du vil rapportere potensielt partisk innhold, klikker du Rapporter problem med anmeldelse nederst på hver anmeldelse som er lagt ut. Når du har rapportert dette, undersøker vi klagen innen 48 timer og iverksetter eventuelle nødvendige straffetiltak. Inkluder alle opplysninger du tror kan hjelpe oss med å forstå situasjonen. Vi setter pris på hjelpen fra vårt utstrakte fellesskap av lojale medlemmer.

Var denne artikkelen nyttig?