Hjelpesenter

Kan jeg bruke innhold fra TripAdvisor?

TripAdvisor tilbyr ferdige pakker med innhold som er relatert til anmeldelser, vurderinger og utmerkelser, som du kan bruke på ditt nettsted - klikk her for å finne ut mer.

Hvis du har andre spørsmål om bruk av innhold fra TripAdvisor, vennligst kontakt vår avdeling for forespørsel om tillatelse. Husk å ta med følgende informasjon:

  • Navnet ditt
  • En beskrivelse av det du vil ha tillatelse til å bruke (sammen med en link til siden på vårt nettsted)
  • Hva du vil gjøre med innholdet.

 

Var denne artikkelen nyttig?