Hjelpesenter

Kan jeg gjenbruke andres innhold?

Alt innhold på TripAdvisor skal være autentisk og originalt.

Dette betyr:

  • Ikke legg ut materiell beskyttet av opphavsrett eller innhold som er publisert andre steder.
  • Ikke gi deg ut for å være et annet medlem eller en TripAdvisor-ansatt, da blir du straks utestengt fra forumene. Visingsnavn må følge retningslinjene.
  • Vi ber medlemmene om ikke å legge ut informasjon som de ikke har tillatelse til å offentliggjøre, inkludert, men ikke begrenset til: materiell fra publikasjoner beskyttet av opphavsrett, både online og i trykte media (nyhetsbyråer, magasiner, bøker, reisehåndbøker, TV- og radio-transkripsjoner), varemerker, passord, rabattkoder for abonnenter/medlemmer, konfidensiell informasjon, eller opphavsretten til enkeltpersoner eller virksomheter.
  • Disse restriksjonene omfatter reproduksjon av dine egne anmeldelser, reiserapporter, reiseråd, dagbøker eller blogger som du tidligere har publisert andre steder, i tillegg til innhold skrevet av andre forfattere. Vi ønsker å publisere originalt innhold og unngå problemer med krenkelse av eierskap og opphavsrett til andre kilder.
  • Privat korrespondanse med TripAdvisor-ansatte skal ikke gjengis, oppsummeres eller diskuteres i offentlige fora med mindre TripAdvisor ber spesielt om dette.
Var denne artikkelen nyttig?