Hjelpesenter

Hva utgjør autentisk og originalt innhold?

Alt innhold på TripAdvisor bør være autentisk og originalt.

Dette betyr:

  • Ikke legg ut opphavsrettsbeskyttet materiale.
  • Ikke utgi deg for å være andre medlemmer eller TripAdvisor-ansatte. Da blir du raskt utestengt fra forumene. Visningsnavn må følge retningslinjene.
  • Vi ber medlemmer om ikke å legge ut informasjon som de ikke har tillatelse til å gjøre tilgjengelig, inkludert, men ikke begrenset til: opphavsrettsbeskyttet materiale fra internett eller trykte publikasjoner (nyhetsbyråer, magasiner, bøker, reiseguider, avskrift fra TV- eller radioprogrammer), varemerker, passord, rabattkoder kun for abonnenter/medlemmer, konfidensiell informasjon, eller immaterielle rettigheter til noen annen enkeltperson eller forretning.
  • Privat korrespondanse med TripAdvisor-ansatte skal ikke gjengis, oppsummeres eller diskuteres i offentlige fora, med mindre den TripAdvisor-ansatte ber om det.

 

Var denne artikkelen nyttig?