Hjelpesenter

Hvordan oppdaterer jeg profilen min?

Profilen din er et sted der andre TripAdvisor-medlemmer kan få vite litt mer om deg og hvordan du reiser. Informasjonen på denne siden er offentlig og andre medlemmer på TripAdvisor kan lese den.

Del informasjon om deg selv og reisestilen din ved å legge til en biografi og et profilbilde. For å oppdatere profilen din:

  1. Gå til din profil
  2. Klikk på Rediger profil
  3. Legg til informasjonen din og Lagre

TripAdvisor hevder ikke eierskap til, tilknytning til eller støtte for bilder som legges ut på vårt nettsted. Vær oppmerksom på at ved å laste opp bilder, gir du TripAdvisor en ikke-eksklusiv rett til å bruke, kopiere, gjenbruke og vise disse bildene slik vi finner det passende. Eventuelle bilder som ikke tilfredsstiller én eller flere av retningslinjene ovenfor, vil bli fjernet.

Var denne artikkelen nyttig?